Verloskundige praktijk in de gemeentes Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Het Bildt

praktijk Innijbegjin

De Praktijk

Verloskundige praktijk “In Nij Begjin” is een kleinschalige verloskundigenpraktijk die persoonlijke zorg geeft. Naast mij, werkt er een vaste waarneemster, zodat je niet meer dan twee verloskundigen ziet. Dit biedt voor jou als zwangere een aantal voordelen. Graag wil ik me voorstellen en meer informatie geven over mijn praktijk.

Ik ben Hilda-Marjan Graafsma, een verloskundige die aandacht geeft aan zowel jou als je partner. In mijn verloskundige praktijk neem ik dan ook meer tijd voor de controles dan reguliere praktijken. Ik  geloof in het kunnen van de zwangere vrouw. Ik zie het als mijn taak de zwangere vrouw het vertrouwen te geven in haar eigen lichaam. Ik wil hierin haar coach zijn.

Voordat ik mijn eigen praktijk startte heb ik gewerkt in verschillende praktijken en in het ziekenhuis. In deze tijd ontdekte ik dat mijn hart en passie ligt bij de zwangere die ik in het gehele proces van zwangerschap wil begeleiden. Daarom heb ik de stap genomen om in 2011 een eigen praktijk te starten, “In Nij Begjin”. Een praktijk waar je je als zwangere veilig kunt voelen, een plek waar de tijd voor je wordt genomen en een plek voor een ‘Nij Begjin’ (nieuw begin).

Mijn praktijk staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van verloskundigen.

hilda-marjan-met-baby.

De naam “In Nij Begjin” , een nieuw begin.

Of het nu je eerste, tweede of derde kind is, elke zwangerschap is weer een nieuw begin. Elke zwangerschap is anders, geen kindje hetzelfde. We zijn allemaal uniek en daarmee is het, in welke situatie je dan ook zit, een nieuw begin. Een nieuw begin is het ook voor het kindje als het geboren wordt. Een nieuw leven, een nieuwe toekomst. Volop mogelijkheden om zich te ontplooien tot waartoe hij bedoeld is. Wat een eer om bij jullie nieuwe begin aanwezig te zijn!

Waarneming

Op de dagen dat ik niet aanwezig ben, zorg ik voor een vaste waarneemster in de praktijk. Ook haar kan je leren kennen tijdens de spreekuren, zodat je een vertrouwd iemand bij je hebt, mocht je bevallen tijdens mijn afwezigheid.

Het voordeel van één vaste waarneemster is dat jullie haar, en zij jullie, zal leren kennen tijdens het spreekuur en er zo een vertrouwensband ontstaat.

Samenwerking met andere praktijken

Er is een samenwerkingsverband met “Homecare Verloskunde” in Deinum. Myriam Haverkamp is hier de verloskundige. Tot januari 2018 nam zij de vrije dagen voor mij waar en kent de praktijk. Wij werken op dezelfde manier en hebben dezelfde visie.

Myriam neemt nu alleen nog in noodgevallen waar, omdat “In Nij Begjin” inmiddels een vaste waarneemster heeft. Wij vangen als praktijk Myriam haar vakanties en vrije dagen op .

Naast deze samenwerking, is er een goede samenwerking met omliggende praktijken en kunnen we indien nodig van elkaars diensten gebruik maken.

Mocht je andere wensen met betrekking tot waarneming hebben, geef dit vooral bij mij aan!

Praktijkgebied Noordwest Friesland

Gemeente: Leeuwarderadeel (gemeente Leeuwarden), Ferwerderadeel (Gemeente Noord-East Fryslân), Het Bildt (gemeente Waadhoeke)

Plaatsen: Ferwerd, Holwerd, Hegebeintum, Ginnum, Jislum, Marrum, Hallum, Holwerd, Blije, Wanswert, Burdaard, Hijum, Finkum, Stiens, Britsum, Cornjum, Jelsum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Vrouwenparochie, Oudeleije, Oudebildtzijl, Nieuwebildtzijl, Oudebildtdijk, Nieuwebildtdijk, Nij Altoena, en Westhoek.

Woon je buiten het werkgebied?

Maar wil je wel graag onder controle bij verloskundige praktijk “In Nij Begjin”? Neem dan vrijblijvend contact met me op en dan kijk ik wat ik voor je kan betekenen.

Contact