Verloskundige praktijk in de gemeentes Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Het Bildt

praktijk Innijbegjin

De Praktijk

Verloskundige praktijk “In Nij Begjin” is een solo-praktijk. Dat houdt in dat er één verloskundige werkzaam is. Dit biedt voor jou als zwangere een aantal voordelen. Graag wil ik me voorstellen en meer informatie geven over mijn praktijk.

Ik ben Hilda-Marjan Graafsma, een verloskundige die aandacht geeft aan zowel jou als je partner. In mijn verloskundige praktijk neem ik dan ook meer tijd voor de controles dan reguliere praktijken. Ik  geloof in het kunnen van de zwangere vrouw. Ik zie het als mijn taak de zwangere vrouw het vertrouwen te geven in haar eigen lichaam. Ik wil hierin haar coach zijn.

Voordat ik mijn eigen praktijk startte heb ik gewerkt in verschillende praktijken en in het ziekenhuis. In deze tijd ontdekte ik dat mijn hart en passie ligt bij de zwangere die ik in het gehele proces van zwangerschap wil begeleiden. Daarom heb ik de stap genomen om in 2011 een eigen praktijk te starten, “In Nij Begjin”. Een praktijk waar je je als zwangere veilig kunt voelen, een plek waar de tijd voor je wordt genomen en een plek voor een ‘Nij Begjin’ (nieuw begin).

Mijn praktijk staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van verloskundigen.

hilda-marjan-met-baby.

De naam “In Nij Begjin” , een nieuw begin.

Of het nu je eerste, tweede of derde kind is, elke zwangerschap is weer een nieuw begin. Elke zwangerschap is anders, geen kindje hetzelfde. We zijn allemaal uniek en daarmee is het, in welke situatie je dan ook zit, een nieuw begin. Een nieuw begin is het ook voor het kindje als het geboren wordt. Een nieuw leven, een nieuwe toekomst. Volop mogelijkheden om zich te ontplooien tot waartoe hij bedoeld is. Wat een eer om bij jullie nieuwe begin aanwezig te zijn!

Samenwerking met andere praktijken

Er is een samenwerkingsverband met “Homecare Verloskunde” in Deinum. Myriam Haverkamp is hier de verloskundige. Het houdt in dat als ik bijvoorbeeld ziek ben zij de praktijk voor mij waarneemt. Maar ook in de vakantie of als ik naar bijscholing ben zal zij waarnemen. Als je hier andere wensen in hebt, geef dit dan bij me aan.

Wij werken op dezelfde manier en hebben dezelfde visie. Myriam maakt ook echo’s dus ook de echo’s kunnen doorgang vinden bij mijn afwezigheid. Het is mogelijk om een controle in de zwangerschap door Myriam te laten doen zodat ze geen onbekende voor je is. Meer informatie over Homecare Verloskunde vind je op de website www.homecare-verloskunde.nl.

Naast deze samenwerking, is er een goede samenwerking met omliggende praktijken en kunnen we indien nodig van elkaars diensten  gebruik maken.

Praktijkgebied Noordwest Friesland

Gemeente: Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel, Het Bildt.

Plaatsen: Ferwerd, Marrum, Hallum, Holwerd, Blije, Burdaard, Hijum, Finkum, Stiens, Britsum, Cornjum, Jelsum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Vrouwenparochie, Oudeleije, Oudebildtzijl, Nieuwebildtzijl, Oudebildtdijk, Nieuwebildtdijk, Nij Altoena en Westhoek.

Woon je buiten het werkgebied?

Maar wil je wel graag onder controle bij verloskundige praktijk “In Nij Begjin”? Neem dan vrijblijvend contact met me op en dan kijk ik wat ik voor je kan betekenen.

Contact

werkgebied.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page