Verloskundige praktijk in de gemeentes Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Het Bildt

praktijk Innijbegjin

Praktijkgebied Noordwest Friesland

Gemeente: Leeuwarderadeel (gemeente Leeuwarden), Ferwerderadeel (Gemeente Noord-East Fryslân), Het Bildt (gemeente Waadhoeke)

Plaatsen: Ferwerd, Holwerd, Hegebeintum, Ginnum, Jislum, Marrum, Hallum, Holwerd, Blije, Wanswert, Burdaard, Hijum, Finkum, Stiens, Britsum, Cornjum, Jelsum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Vrouwenparochie, Oudeleije, Oudebildtzijl, Nieuwebildtzijl, Oudebildtdijk, Nieuwebildtdijk, Nij Altoena, en Westhoek

Woon je buiten het werkgebied?

Maar wil je wel graag onder controle bij verloskundige praktijk “In Nij Begjin”? Neem dan vrijblijvend contact met me op en dan kijk ik wat ik voor je kan betekenen.

Contact