Verloskundige praktijk in de gemeentes Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Het Bildt

header-echo

Echo’s

De praktijk heeft een eigen echo-apparaat. Sinds maart 2015 ben ik bevoegd om echo’s te maken. Ik maak de termijn-, groei-, en liggingsecho. Bij de echo krijg je een foto op papier mee, en als je een USB-stick meeneemt krijg je meerdere foto’s digitaal mee. Een aantal echo’s zijn standaard.  Als er een indicatie is voor een extra echo, zal ik dit bij jullie aangeven. Daarnaast mag je, als je dit wenst, tijdens de afspraken op de praktijk altijd even met de echo naar je kindje kijken. Dit zijn dan geen medische echo’s en er worden dan ook geen maten gemeten.

Voor de echo’s in de eerste drie maanden is het nodig dat je een volle blaas hebt. Daarna hoeft dat niet meer. Het is handig om je navelpiercing voor de echo eruit te halen.

Vroege echo

Als je een week of 7-8 zwanger bent, kunnen we met de echo kijken of er een vruchtje in de baarmoeder zit, of het er één of twee zijn en of het hartje klopt. Deze echo geeft geen garanties dat de zwangerschap ook daadwerkelijk goed gaat. Het geeft aan dat op het moment van de echo alles er goed uit ziet. Een vroege echo wordt niet vergoed door de verzekering, maar krijg je van de praktijk als je deze echo wenst. Voor 7 weken een echo doen heeft geen zin omdat je dan nog niet altijd goed kunt beoordelen of het hartje klopt en dit dan meer onrust dan gerustheid geeft.

Termijnecho

Na de 10 weken krijg je een echo om de uitgerekende datum te berekenen. Er wordt dan zo nauwkeurig mogelijk gemeten hoe groot het kindje is en welke termijn daar bij past. Mocht er tussendoor een reden zijn om extra echo’s te maken, bijv. bij bloedverlies, worden deze natuurlijk ook gemaakt.

Groeiecho

Groei-echo’s zijn op indicatie en meestal rond de 30 en 34 weken.

Bij een groei-echo worden 3 maten van het kindje gemeten: de hoofdomtrek, de buikomtrek en het bovenbeen. Deze maten met elkaar geven een indicatie voor de groei. Daarnaast blijft de groei van de buik wat we met de handen voelen ook belangrijk.
Het is tot nog toe niet zinvol gebleken om standaard een groei-echo te maken. Dan ontstaan er vaker vals-positieve uitslagen. Dat houdt in dat de echo aangeeft dat het kindje te klein of te groot is, maar dit in werkelijkheid niet zo is. Een groei-echo geeft geen garanties over het uiteindelijke gewicht van de baby. Het geeft wel een aanvulling op wat we met de hand voelen.

Liggingsecho 

Een liggingsecho is bij 36 weken. We kijken dan of het hoofdje beneden ligt, zodat de baby in de meest gunstige ligging voor de bevalling ligt.

Nekplooimeting

De nekplooimeting is een onderdeel van de combinatie-test, een screeningstest naar Down Syndroom. Bij de intake krijg je hier informatie over. Je kan de nekplooimeting bij een erkend echobureau laten doen. Dit onderzoek wordt niet vergoed door je verzekering.

20 Weken echo (SEO)

Bij de 20 weken echo wordt het kindje van top tot teen gescreend. Dit is niet iets waar ik toe ben opgeleid en ik controleer niet alle organen van het kindje tijdens een echo. Dit kun je bij een erkend echobureau doen. Het kan wel zijn dat ik bij toeval bijzonderheden opmerk tijdens de echo. Dit zal ik dan aan jullie vertellen. Over de 20 weken echo krijg je meer informatie tijdens de eerste of tweede afspraak. Deze echo wordt vergoed door je verzekering.

Voor de 20 weken echo kan je terecht bij echocentrum Sicht, echocentrum Tineke, of echobureau Piepklein.

Verloskundigepraktijk
“In Nij Begjin”

Ringweg 25
9073 HG Marrum

T: 06 – 31978031
E: info@innijbegjin.nl

contact