Verloskundige praktijk in de gemeentes Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Het Bildt

kraambed

Hoe verloopt een kraambedvisite

  • Meestal kom ik de eerste, tweede, vierde, zesde en achtste dag na de bevalling bij je langs voor de kraamvisite. Als je in het ziekenhuis hebt gelegen is het minder vaak
  • Ik kom in principe in de ochtend tussen 8:30 en 13:00uur. Mocht dit niet lukken dan kom ik na 15:00uur
  • Ik bespreek met jou en je partner de bevalling. Ook vraag ik naar klachten die je op dit moment hebt
  • Met de kraamverzorgende bespreek ik de controles van jou en je kindje
  • Indien nodig kan ik de baby wegen in de unster. De meeste kraamverzorgenden hebben echter zelf een weegschaal bij zich
  • De laatste controle luister ik altijd naar het hartje van de baby. Ook meet ik indien nodig je bloeddruk of ijzer (Hb) nog een keertje en bespreken we indien gewenst de anticonceptie