Verloskundige praktijk in de gemeentes Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Het Bildt

Kwaliteitsregister

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister van verloskundigen. Dit houdt in dat ik me dien te houden aan de standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep. Daarnaast moet ik voldoende bijscholing volgen. Voor meer informatie hierover kun je terecht op de site van de KNOV.

Tevens ben ik ingeschreven in het echo-register van de KNOV.

ingeschreven_kwaliteit

Beroepsgeheim

Vanzelfsprekend heb ik als verloskundige beroepsgeheim. Er zal nooit informatie aan derden verstrekt worden zonder dat jij ervan op de hoogte bent.

De praktijk heeft samen met Homecare Verloskunde eenmaal in de zes weken een overleg met een gynaecoloog uit het MCL Leeuwarden. Als er bijzonderheden zijn rond een zwangerschap kan dat hier besproken worden. Dit wordt ook met jou overlegd.