Verloskundige praktijk in de gemeentes Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Het Bildt

praktijk Innijbegjin

Onderzoek kleinschalige zorgverlening

In 2008 is er een onderzoek gedaan en gepubliceerd in het Tijdschrift van Verloskundigen. Hierin wordt de meerwaarde beschreven
van kleinschalige praktijken. In dit onderzoek is alleen gekeken naar zwangeren die bij een verloskundige onder controle zijn

Vrouwen die verloskundige zorg krijgen in een praktijk met 1 of 2 verloskundigen, bevallen vaker thuis en worden tijdens de bevalling minder vaak verwezen met complicaties dan vrouwen in een praktijk met meer dan 2 verloskundigen.

Voordelen op een rijtje:

  • Zwangeren bevallen vaker thuis
  • Hebben veel minder complicaties tijdens de baring (39% tov 60%-73%)
  • Hebben minder behoefte aan pijnstilling
  • Hebben minder vaak weeënopwekkers nodig, minder kunstverlossingen en keizersnedes
  • Krijgen minder vaak een knip (kleine praktijk 1:5; grote praktijk 1:3)
  • Hoe groter de verloskundigenpraktijk, hoe meer verwijzingen naar het ziekenhuis
  • Zwangeren die vaak dezelfde zorgverlener zien (niet meer dan 2 per zwangerschap), bevallen beter en zijn tevredener over de verloskundige zorg.

Klik hier voor het volledige artikel uit het Tijdschrift voor Verloskundigen over het onderzoek.