Verloskundige praktijk in de gemeentes Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Het Bildt

praktijk Innijbegjin

Privacystatement

Inleiding

Deze website, www.innijbegjin.nl, wordt onderhouden door Verloskundige Praktijk “In Nij Begjin”.  In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Verloskundige Prakijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan zodat uw privacy zo veel als mogelijk beschermd en gewaarborgd wordt.Verloskundige Praktijk “In Nij Begjin” houdt alleen die persoonsgegevens bij die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn.

Informatie over Verloskundige Praktijk “In Nij Begjin”

De verloskundige praktijk is gevestigd te Marrum en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 52009955 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is de verloskundige prakijk bereikbaar op telefoonnummer 06-31978031. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@innijbegjin.nl . De contactgegevens van de data verantwoordelijke is H.M. Graafsma-Valk, tevens te bereiken op bovenstaand emailadres en telefoonnnummer

Verwerkingen van persoonsgegevens

Gebruik van cookies

Verloskundige Praktijk “In Nij Begjin” verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van de site, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, type browser, browser-taal, het IP adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie.

Verloskundige Praktijk “In Nij Begjin” houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres), tenzij u daarvoor kiest (bijvoorbeeld bij het inschrijven van onze nieuwsbrief) en deze informatie specifiek vermeldt. Deze informatie wordt verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.

Voorkeurs cookies

Cookie naam Aanbieder Verloopt na Omschrijving
NID google.nl De meeste Google-gebruikers hebben een voorkeurscookie ‘NID’ in hun browsers. Een browser stuurt deze cookie mee bij verzoeken aan de sites van Google. De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal (bijvoorbeeld Nederlands), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt laten weergeven (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u het SafeSearch-filter van Google wilt inschakelen.

Analytische cookies

Cookie naam Aanbieder Verloopt na Omschrijving
_ga innijbegjin.nl 2 jaar Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Met de _ga cookie is het niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Dit gebeurt anoniem
_gat innijbegjin.nl Sessie Deze sessiecookie wordt gebruikt door Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. Met de _gat cookie is het niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Dit gebeurt anoniem
_gid innijbegjin.nl Sessie Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Met de _ga cookie is het niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Dit gebeurt anoniem

Gebruik google analytics

De site maakt gebruikt van een anonieme google analytics. Dat houdt in dat uw gegevens niet herleidbaar en dus geen persoonlijke gegevens bevatten. Wel kunnen wij bijvoorbeeld zien op welke zoekopdrachten iemand onze site heeft gevonden.

Contactformulier & e-mail

Als u onze contactformulieren op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt voor zolang het nodig is bewaard tot deze beantwoord of afgehandeld zijn. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrief

Wij versturen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief waarmee we onze cliënte willen informeren over nieuwtjes, ontwikkelingen en belangrijke informatie uit de praktijk. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan het e-mailbestand. U kunt zich ten alle tijden afmelden van de nieuwsbrief van Verloskundige Praktijk “In Nij begjin” doormiddel van een afmeld link onderaan de nieuwsbrief. Het e-mailbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Reacties op website

Als u een reactie plaatst op een nieuwsartikel op onze website zal deze reactie zichtbaar zijn voor anderen.

Foto gebruik

Als u een foto en/of ervaring via de site verzendt zullen we deze op onze website plaatsen.

Facebook:

We willen u er op attenderen dat als u de praktijk liked op facebook dit zichtbaar is voor derden. Commerciële partijen maken mogelijk gebruik van deze kennis. Daarnaast is communiceren via messenger op facebook niet een veilige manier.

Sms/mail

Het is mogelijk dat uw sms en mailprogramma in een niet veilige omgeving staat. We verzoeken u daarom niet te communiceren over medische- en zorginhoudelijke vragen via deze kanalen. U kunt ons altijd telefonisch bereiken.

Waarom we gegevens nodig hebben

Verloskundige Praktijk “In Nij Begjin” verwerkt uw gegevens op de site, voor de volgende doeleinden:

  • Het ontvangen van aanmeldingen voor de informatie-beval-ochtend en zwangerschap of kraambed via de site
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief
  • Verloskundige Praktijk “In Nij Begjin” analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de Verloskundige Prakijk hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de Verloskundige Prakijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundige Praktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundige Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 31-05-2018.

contact

Verloskundigepraktijk
“In Nij Begjin”

Ringweg 25
9073 HG Marrum

T: 06 – 31978031
E: info@innijbegjin.nl

Vind ons op de kaart