Verloskundige praktijk in de gemeentes Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Het Bildt

praktijk Innijbegjin

Waarneming

Op de dagen dat ik niet aanwezig ben, zorg ik voor een vaste waarneemster in de praktijk. Ook haar kan je leren kennen tijdens de spreekuren, zodat je een vertrouwd iemand bij je hebt, mocht je bevallen tijdens mijn afwezigheid.

Het voordeel van één vaste waarneemster is dat jullie haar, en zij jullie, zal leren kennen tijdens het spreekuur en er zo een vertrouwensband ontstaat.

Samenwerking met andere praktijken

Er is een samenwerkingsverband met “Homecare Verloskunde” in Deinum. Myriam Haverkamp is hier de verloskundige. Tot januari 2018 nam zij de vrije dagen voor mij waar en kent de praktijk. Wij werken op dezelfde manier en hebben dezelfde visie.

Myriam neemt nu alleen nog in noodgevallen waar, omdat “In Nij Begjin” inmiddels een vaste waarneemster heeft. Wij vangen als praktijk Myriam haar vakanties en vrije dagen op .

Naast deze samenwerking, is er een goede samenwerking met omliggende praktijken en kunnen we indien nodig van elkaars diensten  gebruik maken.

Mocht je andere wensen met betrekking tot waarneming  hebben, geef dit vooral bij mij aan!