Verloskundige praktijk in de gemeentes Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Het Bildt

praktijk Innijbegjin

Samenwerking

Verloskundigepraktijk “In Nij Begjin”  heeft een samenwerkingsverband met verloskundige praktijk “Homecare Verloskunde” in Deinum. Myriam Haverkamp is hier de verloskundige. Het houdt in dat als ik bijvoorbeeld ziek ben zij de praktijk voor mij waarneemt. Maar ook in de vakantie of als ik naar bijscholing ben zal zij waarnemen. Als je hier andere wensen in hebt, geef dit dan bij mij aan.

Wij werken op dezelfde manier en hebben dezelfde visie. Myriam maakt ook echo’s dus ook de echo’s kunnen doorgang vinden bij mijn afwezigheid. Het is mogelijk om een controle in de zwangerschap door Myriam te laten doen zodat ze geen onbekende voor je is. Meer informatie over Homecare Verloskunde vind je op de website www.homecare-verloskunde.nl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page