Verloskundige praktijk in de gemeentes Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Het Bildt

praktijk Innijbegjin

Stagiaires

Het kan voorkomen dat er een stagiaire met me meeloopt. Dit zal ik altijd van te voren aankondigen. Ik vind het belangrijk dat verloskunde-studenten de kans krijgen hun toekomstige beroep in de praktijk te mogen ervaren. Een stagiaire zal nooit handelingen zonder mijn aanwezigheid uitoefenen. Mocht je om wat voor redenen dan ook bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een stagiaire, dan kan je dit natuurlijk te allen tijde aangeven. Klik hier voor de folder van de opleiding.

hidde09 hidde08 stagiaire meike oostenbrink01

emma05 emma04